Zagadnienia prawne

III CZP 60/15

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 11 czerwca 2015 r.
Data orzeczenia: 18 listopada 2015 r.

Czy w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej przeciwnika będącego ubezpieczycielem, właściwym do rozpoznania sprawy jest wyłącznie sąd ogólnie właściwy dla przeciwnika, czy też możliwe jest rozpoznanie jej przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia jeśli uprawniony dokona takiego wyboru?​

III-CZP-0060_15_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2015 r.

W postępowaniu o zawezwanie ubezpieczyciela do próby ugodowej w sprawie o roszczenia wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujących roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń właściwy jest sąd określony w art. 185 k.p.c.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
18 listopada 2015 r., godz. 15:02
Przejdź do początku