Zagadnienia prawne

III CZP 43/15

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 6 maja 2015 r.
Data orzeczenia: 8 maja 2015 r.
Czy obowiązek pomniejszenia wysokości wszystkich przewidzianych w umowie leasingu, a niezapłaconych rat o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty - art. 709 [15] k.c. - przed umówionym terminem i rozwiązaniem umowy dotyczy także rat wymagalnych przed rozwiązaniem umowy?

​Zwrot akt z powodu braków formalnych

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 maja 2015 r., godz. 8:43
Przejdź do początku