Zagadnienia prawne

III CZP 38/15

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 24 kwietnia 2015 r.
Data orzeczenia: 28 kwietnia 2015 r.

Czy współspadkobierca będący jednocześnie zapisobiercą i wyłącznym posiadaczem przedmiotu zapisu zwykłego jest zobowiązany do zapłaty na rzecz pozostałych spadkobierców wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy stanowiących przedmiot zapisu za okres do wymagalności roszczenia o wykonanie zapisu?​

​Zwrot akt z powodu braków formalnych.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 kwietnia 2015 r., godz. 10:56
Przejdź do początku