Zagadnienia prawne

III CZP 93/11

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 21 grudnia 2011 r.
Data orzeczenia: 9 lutego 2012 r.

​1. Czy przedsiębiorstwo państwowe - które z dniem 1.02.1989 roku, tj. z dniem wejścia w życie ustawy z 31.01.1989 roku o zmianie ustawy kodeks cywilny (Dz.U. Nr 3 poz. 11) nie nabyło ex lege uprawnień do urządzeń przesyłowych stanowiących własność Skarbu Państwa - może być uważane po 1.02.1989 r., a przed datą swego uwłaszczenia, za posiadacza służebności przesyłu wykonywanej na potrzeby tych urządzeń, zwłaszcza w sytuacji, gdy urządzenia te znajdują się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa;

2. czy za datę nabycia przez przedsiębiorstwo państwowe uprawnień do urządzeń przesyłowych, stanowiących uprzednio przedmiot własności i posiadania Skarbu Państwa należy uznać dzień 5.12.1990 roku (wynikający z art. 2 ustawy z dnia 29.09.1990 roku zmieniającej ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości - Dz.U. Nr 79 poz. 464) czy też dzień 7.01.1991 roku (tj. datę wejścia w życie ustawy z dnia 20.12.1990 roku zmieniającej ustawę o przedsiębiorstwach państwowych - Dz.U. z 1991 roku Nr 2 poz.6)?

Dnia 9 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 czerwca 2012 r., godz. 14:38
Przejdź do początku