Zagadnienia prawne

III CZP 101/13

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 18 listopada 2013 r.
Data orzeczenia: 14 maja 2014 r.

​Czy wobec zniesienia sądu (Sądu Rejonowego w G.) sędzia przeniesiony bez swej zgody do innego sądu (Sądu Rejonowego w Ł.) na podstawie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. - prawa o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 427 z późn. zm.) na mocy decyzji podpisanej przez podsekretarza w Ministerstwie Sprawiedliwości był właściwie umocowany do orzekania w ramach sądu do którego w ten sposób został przeniesiony?

III-CZP-0101_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

Dnia 14 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
14 maja 2014 r., godz. 15:13
Przejdź do początku