Zagadnienia prawne

III CZP 92/13

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 12 listopada 2013 r.
Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

Czy w przypadku uchylenia orzeczenia Sądu Rejonowego w O. [...] Wydział Zamiejscowy z siedzibą w N. z powodu nieważności określonej w art. 379 pkt 4 k.p.c., możliwym jest przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w O., jeżeli wszyscy sędziowie orzekający w Wydziale Zamiejscowym z siedzibą w N. otrzymali decyzje o przeniesieniu na inne miejsce służbowe podpisane przez podsekretarza stanu, a sędziowie orzekający w Sądzie Rejonowym w O. powołani do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego mają wyznaczone jako miejsce służbowe pełnienia funkcji Sąd Rejonowy z siedzibą w O., a nie Wydział Zamiejscowy z siedzibą w N.?​

III-CZP-0092_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 maja 2014 r., godz. 9:17
Przejdź do początku