Zagadnienia prawne

III CZP 88/13

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 24 października 2013 r.
Data orzeczenia: 15 maja 2014 r.

Czy „pokrzywdzenie” skarżącego orzeczeniem (gravamen), względnie interes prawny w zaskarżeniu stanowi przesłankę dopuszczalności środka zaskarżenia, a jeżeli tak, to czy owo pokrzywdzenie (interes prawny) polega na różnicy między zgłoszonym wcześniej żądaniem a żądaniem uwzględnionym w sentencji rozstrzygnięcia, czy też występuje także wtedy, gdy zaskarżone orzeczenie jest wprawdzie zgodne z żądaniem skarżącego jednakże nie zapewnia mu wszystkich możliwych korzyści, mimo użycia właściwie dobranego, przewidzianego przez prawo środka procesowego lub nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, w sposób który podważa jego stabilność?​

III-CZP-0088_13_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r.

Pokrzywdzenie orzeczeniem (gravamen) jest przesłanką dopuszczalności środka zaskarżenia, chyba że  interes publiczny wymaga merytorycznego rozpoznania tego środka.

Przejdź do bazy orzeczeń

Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 października 2014 r., godz. 13:20
Przejdź do początku