Zagadnienia prawne

III CZP 80/13

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 11 września 2013 r.
Data orzeczenia: 13 grudnia 2013 r.

​Który z organów sądu powszechnego, prezes sądu czy dyrektor sądu, jest w postępowaniu związanym z egzekucją należności sądowych organem właściwym do reprezentacji sądu jako jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 r.

Prezes sądu podejmuje czynności za Skarb Państwa w sprawach o egzekucję grzywien, kar pieniężnych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 lipca 2014 r., godz. 12:26
Przejdź do początku