Zagadnienia prawne

III CZP 74/13

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 29 sierpnia 2013 r.
Data orzeczenia: 12 grudnia 2013 r.

Czy w sprawie o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej (art. 446 § 4 k.c.) w razie śmierci powoda po wytoczeniu powództwa dopuszczalne jest odpowiednie stosowanie art. 445 § 3 k.c.?​

III-CZP-0074_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2013 r.

W sprawie o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną wskutek śmierci najbliższego członka rodziny (art. 446 § 4 k.c.) ma zastosowanie art. 445 § 3 k.c.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 lipca 2014 r., godz. 12:24
Przejdź do początku