Zagadnienia prawne

III CZP 72/13

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 23 sierpnia 2013 r.
Data orzeczenia: 22 listopada 2013 r.

Czy w świetle normy prawnej zawartej w art. 120 § 1 k.c. termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.) rozpoczyna swój bieg od dnia wykonania zobowiązania czy też od dnia zaistnienia szkody albo od dnia dowiedzenia się wierzyciela o szkodzie?​

III-CZP-0072_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r.

Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.) rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z tym zdarzeniem (art. 120 § 1 k.c.).

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 lipca 2014 r., godz. 12:22
Przejdź do początku