Zagadnienia prawne

III CZP 64/13

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 25 lipca 2013 r.
Data orzeczenia: 18 października 2013 r.

​Czy możliwy jest upadek udzielonego zabezpieczenia, w oparciu o art. 754[1] k.p.c., przed datą w której można stwierdzić prawomocność orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlega zabezpieczeniu?

III-CZP-0064_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2013 r.

Upadek zabezpieczenia roszczenia pieniężnego następuje w terminie określonym w art. 754[1] k.p.c., liczonym od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego to roszczenie, chyba że  Sąd postanowi inaczej.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 stycznia 2014 r., godz. 11:35
Przejdź do początku