Zagadnienia prawne

III CZP 63/13

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 22 lipca 2013 r.
Data orzeczenia: 18 października 2013 r.

Czy po uchyleniu nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym i przekazaniu sprawy do sądu właściwego na podstawie przepisu art. 505[34] § 1 k.p.c. w zw. z art. 502[1] § 1 k.p.c. i art. 499 pkt 4 k.p.c. niewskazanie przez powoda - na wezwanie Przewodniczącego - aktualnego adresu zamieszkania pozwanego winno skutkować umorzeniem postępowania na podstawie art. 505[37] § 1 zd. 2 k.p.c., czy też jego zawieszeniem, na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.?

III-CZP-0063_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2013 r.

Po uchyleniu nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym i przekazaniu sprawy do sądu właściwego na podstawie art. 505[34] § 1 w związku z art. 502[1] § 1 i art. 499 pkt 4 k.p.c. sąd - stosując art. 505[37] § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 6 lipca 2013 r. - może zawiesić postępowanie bez wzywania powoda do wskazania właściwego adresu pozwanego (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 lipca 2014 r., godz. 12:16
Przejdź do początku