Zagadnienia prawne

III CZP 62/13

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 22 lipca 2013 r.
Data orzeczenia: 10 października 2013 r.

​Czy postanowienie Sądu I instancji rozpoznające skargę na orzeczenie referendarza sądowego na podstawie art. 398[23] k.p.c. podlega dyspozycji art. 380 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. jako orzeczenie, od którego nie przysługiwało zażalenie?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r.

Postanowienie wydane w wyniku rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza sądowego nie podlega rozpoznaniu na podstawie art. 380 w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 stycznia 2014 r., godz. 11:23
Przejdź do początku