Zagadnienia prawne

III CZP 55/13

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 3 lipca 2013 r.

Czy wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu elektronicznym zakończonym następnie umorzeniem tego postępowania na podstawie art. 505[37] § 1 zd. 2 k.p.c. przerywa bieg terminu przedawnienia?​

Zwrot akt z powodu braków formalnych

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 lipca 2013 r., godz. 11:21
Przejdź do początku