Zagadnienia prawne

III CZP 48/13

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 30 kwietnia 2013 r.

Czy na postanowienie Sądu I instancji oddalające wniosek o wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem wydane w trybie art. 598[15] § 1 k.p.c., przysługuje środek zaskarżenia?
w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pierwsze pytanie,
Czy na postanowienie Sądu I instancji oddalające wniosek o wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem wydane w trybie art. 598[15] § 1 k.p.c., przysługuje apelacja wywiedziona w drodze odpowiedniego stosowania art. 518 k.p.c.?​

Zwrot akt z powodu braków formalnych

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 maja 2013 r., godz. 12:30
Przejdź do początku