Zagadnienia prawne

III CZP 45/13

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 24 kwietnia 2013 r.
Data orzeczenia: 24 lipca 2013 r.

Czy prokurent w związku z umocowaniem zawartym w art. 109[1] § 1 k.c., jest uprawniony do udzielenia pełnomocnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym, pracownikowi przedsiębiorcy, na podstawie postanowień przepisu art. 87 § 2 k.p.c.?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r.

Prokurent może udzielić pełnomocnictwa procesowego - także dalszego - osobom wymienionym w art. 87 § 2 k.p.c.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
10 października 2013 r., godz. 10:46
Przejdź do początku