Zagadnienia prawne

III CZP 32/13

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 25 marca 2013 r.
Data orzeczenia: 27 czerwca 2013 r.

​Czy od postanowienia sądu I instancji w sprawie o obniżenie opłaty egzekucyjnej (art. 49 ust. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji) przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r.

Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie obniżenia opłaty egzekucyjnej (art. 49 ustęp 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji - t.j. Dz. U. z 2011 roku, nr 231, poz. 1376 ze zmianami) stronom przysługuje zażalenie.

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 stycznia 2014 r., godz. 11:13
Przejdź do początku