Zagadnienia prawne

III CZP 25/13

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 4 marca 2013 r.
Data orzeczenia: 22 maja 2013 r.

Czy od postanowienia oddalającego wniosek osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem złożony w trybie art. 598 [15] § 1 k.p.c. przysługuje apelacja, czy też zażalenie?​

III-CZP-0025_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 r.

Na postanowienie oddalające wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej osobie, która nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki w przedmiocie kontaktów z dzieckiem (art. 598[15] § 1 k.p.c.), przysługuje zażalenie.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 sierpnia 2013 r., godz. 9:30
Przejdź do początku