Zagadnienia prawne

III CZP 24/13

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 28 lutego 2013 r.
Data orzeczenia: 15 maja 2013 r.

1. Czy aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, dokonywana na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) może dotyczyć jednej lub kilku działek ewidencyjnych, stanowiących jedynie część nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste?,
a w razie negatywnej odpowiedzi na to pytanie:
2. W jaki sposób winno być sformułowane rozstrzygnięcie sądu uwzględniające fakt nieskuteczności wypowiedzenia z tej przyczyny?​

III-CZP-0024_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2013 r.

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może obejmować wyłącznie całą nieruchomość gruntową dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta.
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 sierpnia 2013 r., godz. 9:26
Przejdź do początku