Zagadnienia prawne

III CZP 22/13

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 27 lutego 2013 r.
Data orzeczenia: 22 maja 2013 r.

Czy nieopatrzenie testamentu własnoręcznego przez testatora datą, wywołujące wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu skutkuje nieważnością testamentu własnoręcznego w rozumieniu przepisu art. 949 § 2 k.c. w sytuacji gdy osoba zainteresowana na nieważność testamentu spowodowaną jego sporządzeniem w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (art. 945 § 1 pkt 1 k.c.) powołuje się po upływie dziesięciu lat od otwarcia spadku (art. 945 § 2 k.c.)?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 r.

Artykuły 945 i 949 k.c. stanowią odrębne podstawy nieważności testamentu.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 sierpnia 2013 r., godz. 9:29
Przejdź do początku