Zagadnienia prawne

III CZP 20/13

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 21 lutego 2013 r.
Data orzeczenia: 15 maja 2013 r.

​1. Czy zwolnienie od kosztów sądowych udzielone stronie w postępowaniu rozpoznawczym z mocy art. 771 k.p.c. rozciąga się także na opłatę stałą należną od wierzyciela z tytułu wszczęcia egzekucji świadczeń niepieniężnych o jakiej mowa w art. 49a ust. 1 u.k.s.e.;
2. jeżeli tak, to jaki podmiot jest zobowiązany  do tymczasowego poniesienia tej opłaty w miejsce zwolnionego od niej wierzyciela?

III-CZP-0020_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2013 r.

Zwolnienie od kosztów sądowych udzielone wierzycielowi w postępowaniu egzekucyjnym obejmuje opłatę stałą przewidzianą w art. 49a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.). Opłata ta obciąża tymczasowo Skarb Państwa - sąd rejonowy, przy którym działa komornik.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
10 października 2013 r., godz. 10:39
Przejdź do początku