Zagadnienia prawne

III UZP 5/12

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 19 listopada 2012 r.

​Czy ostateczny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 września 2009 roku (Nr 10373/05) - stwierdzający naruszenie art. 1 protokołu pierwszego do Konwencji sporządzonego w Paryżu, dnia 20 marca 1952 roku, Dz. U. 1995 Nr 36, poz. 175 - uzasadnia, w analogicznej sprawie, odmowę uchylenia wcześniejszej decyzji przyznającej emeryturę z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki (Ewk), którą, w trybie art. 114 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, negatywnie zweryfikował Zakład Ubezpieczeń Społecznych?  

III-UZP-0005_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rębacz Przemysław
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 listopada 2013 r., godz. 9:47
Przejdź do początku