Zagadnienia prawne

III CZP 65/21

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 12 października 2021 r.
Czy sąd na podstawie art. 479115 § 1 pkt 1 k.p.c., uwzględniając wniosek uprawnionego w przedmiocie wezwania do udzielenia informacji, o którym mowa w art. 479113 k.p.c., może zobowiązać podmiot wskazany w art. 479114 pkt 2 k.p.c. do udzielenia informacji o imionach i nazwiskach producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy, od których lub na rzecz których nastąpiło nabycie lub zbycie towarów, korzystanie z usług lub ich świadczenie, jak również przewidywanych hurtowników i detalistów tych towarów lub usług w przypadku użytkownika usług dostępu do Internetu posługującego się adresem IP?;

 a w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie:

Czy wyżej wymienione informacje mogą zostać udostępnione na podstawie art. 479115 § 1 pkt 3 k.p.c.?
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
15 października 2021 r., godz. 14:12
Przejdź do początku