Zagadnienia prawne

III CZP 50/21

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 30 lipca 2021 r.

​Czy podstawą wznowienia postępowania, o której mowa w art. 4011  ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.) może być orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane w trybie pytania prejudycjalnego dotyczące takiego samego stosunku prawnego?

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 sierpnia 2021 r., godz. 12:37
Przejdź do początku