Zagadnienia prawne

III CZP 94/20

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 6 października 2020 r.
Data orzeczenia: 26 maja 2021 r.

W jakim składzie Sąd drugiej instancji rozpoznaje - po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469) - zażalenie na postanowienie w postępowaniu uproszczonym?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2021 r.

Po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469), Sąd drugiej instancji rozpoznaje zażalenie w postępowaniu uproszczonym w składzie jednego sędziego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 lipca 2021 r., godz. 15:40
Przejdź do początku