Zagadnienia prawne

III CZP 87/20

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 29 września 2020 r.
Data orzeczenia: 7 grudnia 2021 r.

1. Czy w postępowaniu egzekucyjnym sąd orzeka o odrzuceniu niedopuszczalnego z mocy ustawy zażalenia w składzie trzech sędziów, czy w składzie jednego sędziego?

2. Czy w przypadku, gdy w postępowaniu egzekucyjnym postanowienie  o odrzuceniu niedopuszczalnego z mocy ustawy zażalenia wydaje sąd w składzie jednego sędziego, a został już wylosowany skład trzech sędziów do rozpoznania tego zażalenia, o jego odrzuceniu może orzec wyłącznie sędzia referent, czy którykolwiek z sędziów wylosowanych do tego składu?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2021 r.

1) Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w postępowaniu egzekucyjnym odrzuca sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów (art. 7674 § 11 k.p.c.),

2) odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 grudnia 2021 r., godz. 12:43
Przejdź do początku