Zagadnienia prawne

III CZP 81/20

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 3 września 2020 r.

W jakiej formie (wyroku czy postanowienia) i w jakim skaładzie orzeka sąd II instancji na posiedzeniu niejawnym (art. 374 k.p.c.) w sytuacji, gdy zachodzą podstawy do uchylenia wyroku i umorzenia postępowania (art. 386 § 3 k.p.c.)?

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 września 2020 r., godz. 14:57
Przejdź do początku