Zagadnienia prawne

III CZP 80/20

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 31 sierpnia 2020 r.
Data orzeczenia: 24 listopada 2021 r.

Czy na postanowienie referendarza sądowego o odmowie zwolnienia od opłaty od apelacji wydane w sądzie drugiej instancji przysługuje na podstawie art. 39822 § 1 k.p.c. skarga?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2021 r.

​Na postanowienie referendarza sądowego o odmowie zwolnienia od opłaty od apelacji, wydane w sądzie drugiej instancji, przysługuje skarga.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
24 listopada 2021 r., godz. 15:00
Przejdź do początku