Zagadnienia prawne

III CZP 55/20

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 5 czerwca 2020 r.
Data orzeczenia: 26 października 2021 r.

Czy zażalenie złożone przez uczestnika postępowania przed doręczeniem odpisu uzasadnienia, o którego sporządzenie wnosił, to jest przed rozpoczęciem biegu terminu do jego złożenia, podlega odrzuceniu?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2021 r.

​Nie podlega odrzuceniu zażalenie wniesione przez uczestnika postępowania przed doręczeniem mu odpisu postanowienia z uzasadnieniem, o którego sporządzenie ten uczestnik wnosił.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
26 października 2021 r., godz. 11:12
Przejdź do początku