Zagadnienia prawne

III CZP 53/20

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 2 czerwca 2020 r.
Data orzeczenia: 7 października 2021 r.

Czy na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zażaleniowym, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1496), przysługuje zażalenie na postanowienia sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2021 r.

​Na postanowienie sądu drugiej instancji odrzucające skargę o wznowienie postępowania nie przysługuje zażalenie.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 października 2021 r., godz. 15:47
Przejdź do początku