Zagadnienia prawne

III CZP 50/20

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 2 czerwca 2020 r.
Data orzeczenia: 30 września 2021 r.

Czy wniesienie skargi kasacyjnej przez jedną ze stron postępowania skutkować powinno odrzuceniem zażalenia na orzeczenie sądu drugiej instancji, którego przedmiotem jest zwrot kosztów postępowania apelacyjnego, niezależnie od tego, która ze stron wniosła zażalenie?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2021 r.

​Wniesienie skargi kasacyjnej przez jedną ze stron (uczestnika postępowania) nie powoduje odrzucenia złożonego przez drugą stronę (innego uczestnika postępowania) zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji, którego przedmiotem jest zwrot kosztów postępowania apelacyjnego (art. 3942 § 11 pkt 3 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 października 2021 r., godz. 13:23
Przejdź do początku