Zagadnienia prawne

III CZP 29/20

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 7 kwietnia 2020 r.
Data orzeczenia: 28 maja 2021 r.

Czy w przypadku dokonania przez ubezwłasnowolnionego częściowo czynności prawnej wymagającej zgody kuratora poprzedzonej zgodą sądu opiekuńczego, możliwe jest w trybie art. 18 § 1 k.c. wyrażenie następczej zgody przez kuratora na taką czynność po wcześniejszym uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2021 r.

Czynność prawna dwustronna dokonana przez ubezwłasnowolnionego częściowo bez wymaganej zgody kuratora, do której udzielenia konieczne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, może być następczo potwierdzona przez kuratora po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego (art. 156  w związku z art. 178 § 2 k.r.o. i  art. 18 § 1 k.c.).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 lipca 2021 r., godz. 15:35
Przejdź do początku