Zagadnienia prawne

I KZP 16/18

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 21 listopada 2018 r.
Data orzeczenia: 20 marca 2019 r.

Czy jest dopuszczalne przejęcie do wykonania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez organy samorządu zawodowego lekarzy (organy izb lekarskich) prawomocnego orzeczenia zagranicznego sądu dyscyplinarnego lekarzy, wydanego wobec osoby posiadającej w Polsce prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, w drodze odpowiedniego zastosowania na podstawie art. 112 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 168 ze zm.) przepisów Rozdziału 66 kodeksu postępowania karnego?

Sąd Najwyższy postanowił pozostawić bez rozpoznania zagadnienie prawne przedstawione przez Naczelny Sąd Lekarski.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 marca 2019 r., godz. 14:30
Przejdź do początku