Zagadnienia prawne

III CZP 109/17

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 21 listopada 2017 r.
Data orzeczenia: 15 marca 2018 r.

Czy dłużnikowi przysługuje zażalenie na postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności i który sąd jest właściwy do jego rozpoznania?​

Dnia 15 marca 2018 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 marca 2018 r., godz. 11:03
Przejdź do początku