Zagadnienia prawne

III CZP 98/17

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 27 października 2017 r.
Data orzeczenia: 30 stycznia 2018 r.

Czy egzekwowane koszty egzekucyjne ustalone w innym postępowaniu egzekucyjnym korzystają z zaspokojenia w pierwszej kategorii przewidzianej w art. 1025 §1  pkt 1 k.p.c.?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2018 r.

Koszty egzekucji należne komornikowi sądowemu, ustalone prawomocnym postanowieniem, nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przewidzianego w art. 1025 § 1 pkt 1 k.p.c. w innym postępowaniu egzekucyjnym.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
31 stycznia 2018 r., godz. 15:18
Przejdź do początku