Sygn. akt III CZP 11/21

POSTANOWIENIE

Dnia 11 maja 2021 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

Pierwszy Prezes SN Małgorzata Manowska (przewodniczący)
Prezes SN Dariusz Zawistowski
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz
SSN Dariusz Dończyk
SSN Jacek Grela
SSN Paweł Grzegorczyk
SSN Beata Janiszewska
SSN Monika Koba
SSN Marian Kocon
SSN Anna Kozłowska
SSN Marcin Krajewski
SSN Marcin Łochowski
SSN Mariusz Łodko
SSN Grzegorz Misiurek
SSN Joanna Misztal-Konecka (sprawozdawca)
SSN Anna Owczarek
SSN Władysław Pawlak
SSN Krzysztof Pietrzykowski
SSN Agnieszka Piotrowska
SSN Marta Romańska
SSN Krzysztof Strzelczyk
SSN Tomasz Szanciło
SSN Maria Szulc
SSN Roman Trzaskowski
SSN Jacek Widło
SSN Kamil Zaradkiewicz

na posiedzeniu niejawnym

w dniu 11 maja 2021 r.,

przy udziale Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda

na skutek zagadnień prawnych przedstawionych

przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

we wniosku z dnia 29 stycznia 2021 r., (…)

1. zawiadamia o toczącym się postępowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka oraz zwraca się o przedstawienie w terminie 30 dni stanowiska co do kierunków rozstrzygnięcia zagadnień prawnych;

2. zwraca się do Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Rzecznika Finansowego o przedstawienie w terminie 30 dni stanowiska co do kierunków rozstrzygnięcia zagadnień prawnych.