Organy i jednostki organizacyjne

Szef Kancelarii

Anna Tyniec
Dyrektor Biura
Beata Żurek

​tel. (22) 530-80-98

Dyrektor Biura
Dorota Nowicka

​tel. (22) 530-83-23

Dyrektor Biura
p.o. Dyrekotora Biura Kadr Izabela Sędek

​tel. (22) 530-86-27

Dyrektor Biura
Patrycja Nanowska

​tel. (22) 530-81-11

Przejdź do początku