Organy i jednostki organizacyjne

Nota biograficzna - Wiesław Błuś, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Wojskową

Wiesław Błuś

IW_Blus_Wieslaw_Prezes_SN_small.jpg

Wiesław Błuś urodził się 19 grudnia 1957 r. w Lublinie.

Studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukończył w 1980 r. Po ukończeniu studiów odbył obowiązkową służbę wojskową dla absolwentów szkół wyższych. W latach 1982–1984 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Lublinie.

W dniu 9 maja 1985 r. został powołany do zawodowej służby wojskowej i wyznaczony na stanowisko asesora w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Olsztynie. W dniu 12 stycznia 1987 r. powołany na urząd sędziego sądu wojskowego. Od dnia 24 kwietnia 1987 r. pełnił służbę na stanowisku sędziego w Sądzie Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie.

Zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w dniu 21 sierpnia 1991 r. został wyznaczony do pełnienia obowiązków sędziego – członka Biura Nadzoru Pozainstancyjnego Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, w którym to zajmował kolejno wszystkie przewidziane strukturą organizacyjną tej jednostki, stanowiska służbowe. W latach 1991–1996 w ramach wykonywanych obowiązków opracowywał, między innymi, projekty rewizji nadzwyczajnych wnoszonych do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego przez Prezesa tej Izby w sprawach osób skazywanych w latach 1944–1989.

W 1993 r. odbył stypendium w Goethe Institut w Bremie.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2002 r. został powołany na urząd sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Wojskowej.

W dniu 30 kwietnia 2003 r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej w stopniu pułkownika ze względu na zmiany ustrojowe Sądu Najwyższego.

Od dnia 1 listopada 2007 r. pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału I, a od dnia 23 marca 2012 r. przewodniczącego Wydziału Odwoławczo–Kasacyjnego Izby Wojskowej Sądu Najwyższego.

Z dniem 30 sierpnia 2016 r. został powołany na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracami Izby Wojskowej.

W latach 2007–2012 członek zespołu redakcyjnego urzędowego zbioru orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych”; w latach 2007–2016 członek Komitetu Redakcyjnego, a następnie Rady Programowej „Wojskowego Przeglądu Prawniczego”.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Szmurło
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 grudnia 2016 r., godz. 13:25
Przejdź do początku