Organy i jednostki organizacyjne

Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Wydział III

Wydział dla spraw ze skarg kasacyjnych, zażaleń, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa własności przemysłowej z okręgów sądów apelacyjnych w Lublinie, Rzeszowie i Szczecinie oraz zagadnienia prawne w sprawach należących do właściwości Izby;

 

  • sprawy z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz spraw, w których złożonego odwołanie do decyzji Przewodniczącego KRRiT, a także spraw rejestrowych (z wyłączeniem rejestru. przedsiębiorców i rejestru zastawów);
  • sprawy dotyczących samorządów zawodowych;
  • sprawy z zakresu prawa wyborczego;
  • odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa;
  • spory rozpatrywane przez Kolegium Arbitrażu Społecznego;
  • skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Szmurło
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 czerwca 2015 r., godz. 12:59
Przejdź do początku