Organy i jednostki organizacyjne

Sekretariat Prezesa

Ewa Szatan

tel. (22) 530-84-49, fax. (22) 530-90-44

Kierownik sekretariatu Izby

Elżbieta Lewandowska

tel. (22) 530-84-48

e-mail: sn@sn.pl​

Wydział I

Wydział dla spraw ze skarg kasacyjnych, zażaleń, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa własności przemysłowej z okręgów sądów apelacyjnych w Białymstoku, Katowicach, Krakowie i Łodzi

Przewodniczący Wydziału

Katarzyna Gonera, sędzia Sądu Najwyższego

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Elżbieta Radzikowska

tel. (22) 530-84-54, fax. (22) 530-90-41

Wydział II

Wydział dla spraw ze skarg kasacyjnych, zażaleń, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa własności przemysłowej z okręgów sądów apelacyjnych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu

Przewodniczący Wydziału

Jerzy Kuźniar, sędzia Sądu Najwyższego

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Katarzyna Madyjak

​tel. (22) 530-84-43, fax. (22) 530-90-42

Wydział III

Wydział dla spraw ze skarg kasacyjnych, zażaleń, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa własności przemysłowej z okręgów sądów apelacyjnych w Lublinie, Rzeszowie i Szczecinie oraz zagadnienia prawne w sprawach należących do właściwości Izby;

 

 • sprawy z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz spraw, w których złożonego odwołanie do decyzji Przewodniczącego KRRiT, a także spraw rejestrowych (z wyłączeniem rejestru. przedsiębiorców i rejestru zastawów);
 • sprawy dotyczących samorządów zawodowych;
 • sprawy z zakresu prawa wyborczego;
 • odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa;
 • spory rozpatrywane przez Kolegium Arbitrażu Społecznego;
 • skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki.

Przewodniczący Wydziału

Jolanta Strusińska-Żukowska, sędzia Sądu Najwyższego

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Ewa Rogalska

tel. (22) 530-84-32, fax.(22) 530-90-43​

Sędziowie

 • Bohdan Bieniek
 • prof. dr hab. Bogusław Cudowski
 • Jolanta Frańczak
 • prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
 • Katarzyna Gonera
 • Beata Gudowska
 • Józef Iwulski
 • Halina Kiryło
 • Zbigniew Korzeniowski
 • Jerzy Kuźniar
 • dr hab. Dawid Miąsik
 • dr Zbigniew Myszka
 • Maciej Pacuda
 • dr hab. Piotr Prusinowski
 • prof. dr hab. Krzysztof Rączka
 • Romualda Spyt
 • Krzysztof Staryk
 • Jolanta Strusińska-Żukowska
 • Małgorzata Wrębiakowska-Marzec​
 • prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Przejdź do początku