Organy i jednostki organizacyjne

Adam Roch, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej

Adam Roch

Prezes SN Adam Roch

Adam Roch, sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Dyscyplinarnej (od 2018 r.), powołany przez Prezydenta RP z dniem 27 lutego 2022 r. na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej. Specjalista z zakresu postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego oraz postępowania w sprawach nieletnich.

Urodził się w 1973 r. w Sosnowcu. Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1997 r.), a także Podyplomowe Studia Retoryki i Kreowania Wizerunku dla Prawników na Uniwersytecie Śląskim (2014 r.).

Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej złożył egzamin prokuratorski z oceną bardzo dobrą, uzyskując najlepszy wynik na obszarze apelacji katowickiej. Asesor (1999-2001) i prokurator Prokuratury Rejonowej w Chorzowie (2001-2004), a następnie prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach (2004-2007), Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach (2007-2016) i Prokuratury Regionalnej w Katowicach (2016-2018). W latach 2016-2018 Zastępca Prokuratora Regionalnego w Katowicach. Przez blisko osiem lat zajmował się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, w tym w ramach delegacji do Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

Wiedzę prawniczą łączy ze znajomością specjalistycznej problematyki odpowiedzialności dyscyplinarnej i immunitetowej przedstawicieli zawodów prawniczych. Przez trzy kadencje orzekał jako sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym, wybierany przez zgromadzenie prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Pełnił także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego dwóch kadencji, na podstawie wyboru dokonywanego przez członków tego sądu.

Powołany dwukrotnie w skład Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Zasiadał w komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego, szkolił z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i służbowej. Wielokrotnie obdarzany zaufaniem przez środowisko zawodowe i wybierany do organów samorządu prokuratorskiego.

Autor szeregu publikacji naukowych dotyczących odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej przedstawicieli zawodów prawniczych, a także pozycji ustrojowej Sądu Najwyższego oraz reformy wymiaru sprawiedliwości. Publikował m. in. w czasopismach Prokuratura i Prawo oraz Palestra, a także w dzienniku Rzeczpospolita.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 marca 2022 r., godz. 12:56
Przejdź do początku