Organy i jednostki organizacyjne

Sekretariat Prezesa
Dorota Fosiewicz

tel.: (22) 530-82-99
email: sekretariatIDSN@sn.pl

Kierownik Sekretariatu Izby
Martyna Rokicka-Spodar

tel. (22) 530-89-90

Wydział I

Wydział Pierwszy rozpatruje w szczególności sprawy:
1) sędziów Sądu Najwyższego;
2) Sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury dotyczące:
a) przewinień dyscyplinarnych, rozpoznawane w pierwszej instancji przez Sąd Najwyższy,
b) zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie.

Przewodniczący Wydziału

p.o. Jarosław Sobutka, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Anna Tarasiuk

 ​tel. (22) 530-81-19

 email: id1@sn.pl

Wydział II

Wydział Drugi rozpatruje w szczególności:
1) odwołania od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji w sprawach sędziów i prokuratorów oraz postanowień i zarządzeń zamykających drogę do wydania wyroku;
2) kasacje od orzeczeń dyscyplinarnych;
3) odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa.
Przewodniczący Wydziału
p.o. Paweł Zubert, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Marta Brzezińska

​​tel. (22) 530-81-06

email: id2@sn.pl

Sędziowie

 • ​Małgorzata Bednarek
 • dr Jarosław Duś
 • Piotr Sławomir Niedzielak
 • dr hab. Tomasz Robert Przesławski
 • Adam Grzegorz Roch
 • Jarosław Sobutka
 • Adam Rafał Tomczyński
 • Ryszard Jacek Witkowski
 • Jacek Stanisław Wygoda
 • dr Konrad Kamil Wytrykowski
 • Paweł Antoni Zubert

 

Gdzie składać pisma dotyczące postępowania dyscyplinarnego?

Przejdź do początku