Organy i jednostki organizacyjne

Wydział I

Wydział Pierwszy rozpatruje w szczególności sprawy:
1) sędziów Sądu Najwyższego;
2) sędziów i prokuratorów dotyczące przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego oraz przewinień wskazanych we wniosku, o którym mowa w art. 97 § 3 ustawy o Sądzie Najwyższym.

 

Wydział II

Wydział Drugi rozpatruje w szczególności:
1) odwołania od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji w sprawach sędziów i prokuratorów oraz postanowień i zarządzeń zamykających drogę do wydania wyroku;
2) kasacje od orzeczeń dyscyplinarnych;
3) odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Sędziowie

  • Małgorzata Bednarek
  • prof. UW dr hab. Jan Majchrowski
  • Piotr Sławomir Niedzielak
  • dr hab.Tomasz Robert Przesławski
  • Adam Grzegorz Roch
  • Adam Rafał Tomczyński
  • Ryszard Jacek Witkowski
  • Jacek Stanisław Wygoda
  • dr Konrad Kamil Wytrykowski
  • Paweł Antoni Zubert

 

Przejdź do początku