Organy i jednostki organizacyjne

Prezes Sądu Najwyższego

Tomasz Przesławski
Kierownik Sekretariatu Izby
Ewa Śliwa

tel. (22) 530-82-99

e-mail: sn@sn.pl​

Wydział I

Wydział Pierwszy rozpatruje w szczególności sprawy:
1) sędziów Sądu Najwyższego;
2) sędziów i prokuratorów dotyczące przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego oraz przewinień wskazanych we wniosku, o którym mowa w art. 97 § 3 ustawy o Sądzie Najwyższym.
Przewodniczący Wydziału
Małgorzata Bednarek, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
p.o. Anna Tarasiuk

 ​tel. (22) 530-81-19

 

Wydział II

Wydział Drugi rozpatruje w szczególności:
1) odwołania od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji w sprawach sędziów i prokuratorów oraz postanowień i zarządzeń zamykających drogę do wydania wyroku;
2) kasacje od orzeczeń dyscyplinarnych;
3) odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa.
Przewodniczący Wydziału
Ryszard Witkowski, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Marta Brzezińska

​​tel. (22) 530-81-06

Sędziowie

  • ​Małgorzata Bednarek
  • prof. UW dr hab. Jan Majchrowski
  • Piotr Sławomir Niedzielak
  • dr hab.Tomasz Robert Przesławski
  • Adam Grzegorz Roch
  • Adam Rafał Tomczyński
  • Ryszard Jacek Witkowski
  • Jacek Stanisław Wygoda
  • dr Konrad Kamil Wytrykowski
  • Paweł Antoni Zubert

 

Gdzie składać pisma dotyczące postępowania dyscyplinarnego?

Przejdź do początku