Najnowsze orzeczenia

II DSI 67/18

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 9 maja 2019 r.

Czy w postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów przepis art. 521 k.p.k. znajduje zastosowanie do postanowień sądu dyscyplinarnego dla adwokatów, czy też art. 91a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze w sposób wyczerpujący reguluje zagadnienie dopuszczalności kasacji od rozstrzygnięć wydawanych przez sądy dyscyplinarne dla adwokatów?​

Postanowienie SN z dnia 9 maja 2019 r. (sygn. II DSI 67/18) 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
24 maja 2019 r., godz. 13:20
Przejdź do początku