Najnowsze orzeczenia

III CZP 19/16

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 22 czerwca 2016 r.

Czy wytoczenie powództwa przed sądem powszechnym przerywa bieg terminu poręczenia cywilnego oznaczonego konkretną datą, co do wierzytelności istniejącej w dacie zawarcia umowy poręczenia cywilnego?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2016 r.

Upływ oznaczonego w umowie czasu trwania poręczenia nie wyłącza obowiązku poręczyciela zaspokojenia roszczenia, którego wierzyciel dochodzi przed sądem, jeżeli powództwo zostało wytoczone przed upływem tego terminu.

Przejdź do początku