Baza orzeczeń

Znaleziono orzeczeń: 12

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze III KK 226/16

wyrok SN z dnia 8 lutego 2017 r.
SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Henryk Gradzik (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Barbary Nowińskiej w sprawie M. F

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze IV CSK 737/15

wyrok SN z dnia 7 września 2016 r.
SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Władysław Pawlak SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z powództwa H. T. i I. N. przeciwko Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze I CSK 1031/14

wyrok SN z dnia 14 stycznia 2016 r.
SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Katarzyna czynności leczniczych (zaniedbania, błąd lekarski, niezachowanie zasad higieny i warunków

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze V CSK 738/14

wyrok SN z dnia 24 września 2015 r.
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca w sprawie z powództwa M.B. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze IV CSK 431/12

wyrok SN z dnia 18 stycznia 2013 r.
w sprawie z powództwa M. G z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze II CSK 402/11

wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie z powództwa małoletnich N. S. i H. S przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej w Izbie Cywilnej w dniu 5 kwietnia 2012 r M. L. od Skarbu Państwa Sądu

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze V CSK 107/10

wyrok SN z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie z powództwa D. P przeciwko Akademii Medycznej […] i Skarbowi Państwa – Wojewodzie D po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej D. P. domagał się zasądzenia od

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze II CSK 643/09

wyrok SN z dnia 21 maja 2010 r.
w sprawie z powództwa małoletniego Miłosza M po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej oddala skargę kasacyjną i nie obciąża powoda kosztami postępowania kasacyjnego

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze II CSK 580/09

wyrok SN z dnia 6 maja 2010 r.
w sprawie z powództwa A. S. i M. S przeciwko M. Ł. i J. Ł po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie W ocenie Sądu Okręgowego błąd lekarski jest błędem zawinionym, wynikającym co najmniej z

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze II CSK 611/07

wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie z powództwa A. K przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Izbie Cywilnej w dniu 3 kwietnia 2008 r Powódka A. K. w pozwie z dnia 24 lutego 2005 r

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze III CZP 8/06

uchwała SN z dnia 22 lutego 2006 r.
Uchwała z dnia 22 lutego 2006 r., III CZP 8/06 Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Małgorzaty A mogą być przypisane podmiotowi, który ponosi odpowiedzialność za błąd lekarski

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze V CK 259/05

wyrok SN z dnia 11 października 2005 r.
w sprawie z powództwa B. P o ochronę dóbr osobistych, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w za błąd lekarski, w istocie zawiniony przez zespół lekarzy PSK 1, a poczyniony
Przejdź do początku