Baza orzeczeń

Znaleziono orzeczeń: 16

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze II UK 319/15

wyrok SN z dnia 11 sierpnia 2016 r.
SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Maciej Pacuda w sprawie z wniosku Z.S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o emeryturę, po

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze I UK 283/15

wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2016 r.
SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z odwołania A. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze II UK 392/13

wyrok SN z dnia 18 marca 2014 r.
SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski SSA Agata Pyjas-Luty w sprawie z wniosku M. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze I UK 193/13

wyrok SN z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie z odwołania S. M z dnia 25 lutego 2010 r., II UK 219/09, zgodnie z którym okres zasadniczej służby wojskowej 108) i z dnia 25 lutego 2010 r., II UK 219/09 (LEX nr

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze II UK 217/13

wyrok SN z dnia 4 grudnia 2013 r.
SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku A. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze II UZP 6/13

uchwała siedmiu sędziów SN z dnia 16 października 2013 r.
Prezes SN Walerian Sanetra (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Hajn SSN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca, uzasadnienie) SSN Zbigniew Myszka SSN Romualda Spyt SSN

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze II UK 349/12

postanowienie SN z dnia 10 czerwca 2013 r.
SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk w sprawie z wniosku J. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze I UK 544/12

wyrok SN z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie z odwołania F. W po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 20 marca 2013 r wymiarze 30 lat, w tym 19 lat i

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze IV CSK 67/12

wyrok SN z dnia 5 października 2012 r.
w sprawie z powództwa Regionalnego Funduszu Gospodarczego Spółki Akcyjnej w C przeciwko "A. – K. R." Spółce Komandytowej w K oddala skargę kasacyjną i zasądza od

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze I UK 82/12

wyrok SN z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie z odwołania H. C po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 27 lipca 2012 r U. z 2009 r. Nr 153 poz

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze I UK 399/11

wyrok SN z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie z odwołania J. M przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze II UK 125/11

wyrok SN z dnia 10 lutego 2012 r.
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst: Dz.U z 2004 r. Nr 241, poz okres, w którym pracownik miał zgłosić powrót do pracy u pracodawcy u c h y l i ł z a s a d n

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze II KK 51/11

postanowienie SN z dnia 14 września 2011 r.
POSTANOWIENIE Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011 R. II KK 51/11 Przypadkowe pominięcie w wyroku imion i nazwisk ławników biorących udział w rozprawie głównej, uczestniczących w

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze I UK 203/10

wyrok SN z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie z odwołania J. K po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 7 grudnia 2010 r Skarżący ma rację, że w czasie

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze II UK 219/09

wyrok SN z dnia 25 lutego 2010 r.
akt II UK 219/09 w sprawie z wniosku J. B po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 25 lutego 2010 r U z a s a d n i e

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze I UK 219/09

wyrok SN z dnia 9 lutego 2010 r.
akt I UK 219/09 w sprawie z odwołania E. G po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 9 lutego 2010 r
Przejdź do początku