Baza orzeczeń

System.IO.FileNotFoundException: Nie można znaleźć aplikacji sieci Web pod adresem http://194.181.24.25/sites/orzecznictwo/. Sprawdź, czy adres URL został wpisany poprawnie. Jeśli z tego adresu URL powinna być podawana istniejąca zawartość, być może administrator systemu będzie musiał dodać nowe mapowanie żądania adresu URL do zamierzonej aplikacji. at Microsoft.SharePoint.SPSite.LookupSiteInfo(SPFarm farm, Boolean contextSite, Boolean swapSchemeForPathBasedSites, Uri& requestUri, Boolean& lookupRequiredContext, Guid& applicationId, Guid& contentDatabaseId, Guid& siteId, Guid& siteSubscriptionId, SPUrlZone& zone, String& serverRelativeUrl, Boolean& hostHeaderIsSiteName, Boolean& appWebRequest, String& appHostHeaderRedirectDomain, String& appSiteDomainPrefix, String& subscriptionName, String& appSiteDomainId, Uri& primaryUri) at Microsoft.SharePoint.SPSite..ctor(SPFarm farm, Uri requestUri, Boolean contextSite, Boolean swapSchemeForPathBasedSites, SPUserToken userToken) at Microsoft.SharePoint.SPSite..ctor(String requestUrl) at Search2.SearchOrzeczenia.SearchOrzeczeniaUserControl.GetListCount() at Search2.SearchOrzeczenia.SearchOrzeczeniaUserControl.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
Przejdź do początku