Zamówienia publiczne Izby Dyscyplinarnej

Zamówienie Biura Gospodarczego Izby Dyscyplinarnej

z dnia 30 października 2019 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania

​Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj.) zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa samochodu osobowego o napędzie hybrydowym dla Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego", znak sprawy KP ID II 2311-52/19/3/ZP.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Nowicka Dorota
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 października 2019 r., godz. 12:16
Przejdź do początku