Zamówienia publiczne Izby Dyscyplinarnej

Zamówienie Biura Gospodarczego Izby Dyscyplinarnej

z dnia 25 października 2019 r.
Odpowiedź na zapytanie złożone w dniu 25.10.2019 r. do SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "Dostawa samochodu osobowego o napędzie hybrydowym dla Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Dotyczy  postępowania nr  KP ID II 2311-52/19/ZP

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Nowicka Dorota
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 października 2019 r., godz. 14:50
Przejdź do początku