Zamówienia publiczne Izby Dyscyplinarnej

Zamówienie Biura Gospodarczego Izby Dyscyplinarnej

z dnia 11 czerwca 2019 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę mebli, nr postepowania KP ID II 2311-27/19.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rębacz Przemysław
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 czerwca 2019 r., godz. 9:49
Przejdź do początku