Wydrukuj stronę

Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 17 października 2017 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 17-10-2017 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-53/17 na „Przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji opr. dla dla urz. sieciowych
Przejdź do początku